نوامبر 23, 2019
قطعات آسانسور

مهمترین قطعات آسانسور چیست

از مهمترین قطعات آسانسور چه می دانید؟ به نظر شما کارکرد آنها چیست؟ آیا می توان قطعات آسانسور را تعمیر کرد؟ بهترین آسانسورها چگونه هستند؟ در […]
نوامبر 16, 2019
آسانسور

قطعات آسانسور چه نقش هایی دارند؟

قطعات آسانسور هر کدام نقش های مهمی را برای جا به جایی اتاقک و مسافران ایفا می کنند که اگر با آنها آشنا باشید، در صورت […]