نمایش یک نتیجه

براکت آسانسور چیست؟

براکت‌های آسانسور پایه‌هایی هستند که وظیفه دارند تا ریل‌‌ها را به سازه یا دیواره چاه متصل کنند؛ درواقع از براکت آسانسور جهت فیکس کردن ریل‌های آسانسور به سازه‌های فلزی چاه آسانسور استفاده می‌کنند.
براکت آسانسور بر حسب نوع و اندازه ریل‌ها، ظرفیت کابین آسانسور، نوع ترمز اضطراری (پاراشوت) و سرعت حرکت انتخاب می‌شود.

جنس براکت‌های آسانسور از ورق آهنی با نبشی و ناودانی است.